Vi erbjuder också tjänster för:

Batteriteknik

 

Blysyrabatterierna är det billigaste alternativet för energilagring i fordon. Men utvecklingen går snabbt. Miljöhänsyn är en av anledningarna till att hitta alternativa batterikemikalier. Elfarm följer utvecklingen och kan medverka till val och utvärdering av lämpliga system.

Batteriladdare

 

För att få optimal prestanda i ett batterisystem fodras att laddare, kablage och eventuella övervakningssystem är väl anpassade till varandra. Elfarm har genom uppdrag bland annat till Permobil skaffat god erfarenhet av laddare för olika typer av laddningsbara batterier.