Serveringsvagn - en stor hjälp när golvet lutar

Att servera mat och dryck i ett flygplan är ett tungt och krävande arbete. När golvet dessutom inte står stilla, blir inte arbetet lättare. Men arbetet måste ändå fungera med ett leende. För personal som sköter servicen på flyget gäller det att kunna flytta serveringsvagnarna enkelt och smidigt, oavsätt åt vilket håll det lutar. Med en eldriven serveringsvagn som står helt stilla när man släpper styrhandtaget, behöver man inte fundera på att hitta bromsen innan gästerna serveras hett kaffe.