Elfarm kraftkännande styrhandtag

Elfarm har konstruerat ett styrsystem för eldrivna förflyttningar i form av ett styrhandtag som med hjälp av kraftgivare känner vart föraren vill styra. Det består av ett givarblock med kraft­givare inbyggda som är mekaniskt förbundet med ett handtag, utformat som en oval rörslinga. För aktivering av körfunktionen är kraftgivarna kompletterade med ett så kallat dödmans­grepp (DMG). I bilden ovan syns det som en gul bygel som kläms in mot körhand­taget vid aktivering. Styrhandtagets stora fördel är att det känner av den riktning och fart som föraren önskar. Det blir då lika enkelt att köra en eldriven förflyttare som en tom kundvagn.

Den tekniska lösningen, i version 1, används sedan år 2002 av Permobil som vårdarstyrning av eldrivna rullstolar. Man kallar lösningen för ”Co-pilot”. Den har en funktion som är helt annorlunda än gamla tiders styrning med joystick eller någon form av handtagsbygel där farten bestäms av hur mycket man trycker ned eller lyfter bygeln. Under de år som gått har Permobil sålt dessa styrsystem som tillbehör till sina eldrivna rullstolar. Cirka 800 system per år har levererats. Utsignal från styrhandtaget är kompatibel med en joystick och kopplas till rullstolens drivsystem via en styrpanel där joysticken ersätts med signal från styrhandtaget.

Version 2 av Elfarms kraftkännande styrhandtag har kraftgivare baserade på strängpressad aluminium och styrelektronik som integrerats med en kontrollpanel. Styrhandtaget kan därför kopplas direkt till ett motordrivsystem utan att behöva någon extra styrpanel.

Alla styrhandtagets parametrar, som givarnas känslighet, relation mellan hastighet och styrutslag, filtrering av mätsignaler och styrhandtagets reglerparametrar, är inställbara hos producenten av det fordon som ska styras.